+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
Ethyl methyl ketone
3,240,000 تومان5,880,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
DMEM Low Glucose
360,000 تومان1,890,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
RPMI (powder)
420,000 تومان2,010,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
Acetonitrile
4,320,000 تومان7,920,000 تومان
Home
Account
shop
0
back
سبد خرید0
There are no products in the cart!
دریافت پیش فاکتور