+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
2,2 -Diphenyl-1-picrylhydrazyl
1,500,000 تومان7,020,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
Ethyl methyl ketone
3,240,000 تومان5,880,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
Phosphate buffered saline
180,000 تومان6,600,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
Phorbol 12-myristate 13-acetate
3,600,000 تومان8,600,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
Kanamycin
720,000 تومان3,360,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
850,000 تومان3,300,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
750,000 تومان5,100,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
840,000 تومان8,100,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
3،3'-Diaminobenzidine
1,200,000 تومان4,200,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
TPTZ
1,930,000 تومان7,200,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
SDS
1,400,000 تومان8,300,000 تومان

ما مجموعه ای جامع از مواد شیمیایی آزمایشگاهی شامل اسیدها، نمک ها، قلیاها، بازها، فلزات، حلال ها و محصولات ویژه را برای استفاده تحلیلی در آزمایشگاه های شیمیایی مرطوب، آزمایشگاه های آلی و آزماشگاههای دیگر ارائه می دهیم. با کنترل های دقیق کیفیت و سازگاری دسته به دسته عالی، همیشه می توانید انتظار نتایج قابل اعتماد را داشته باشید. ما همچنین مواد شیمیایی آزمایشگاهی تکمیلی را برای کاربردهای روزانه مانند عوامل خشک کننده، شوینده های تمیزکننده، نشانگرها و مواد کمکی عرضه می کنیم.

محصولات زیست شناسی شیمیایی تکنیک ها و نقاط قوت شیمی را برای رسیدگی به مسائل اساسی در زیست شناسی، پزشکی و کشف دارو ترکیب می کنند. محصولات بیولوژی شیمیایی راه حل ها، تخصص و رهبری صنعت را برای پیشبرد تحقیقات شما ارائه می دهند.

Home
Account
shop
0
back
سبد خرید0
There are no products in the cart!
دریافت پیش فاکتور