خرید محیط کشت –محیط کشت سلولی شامل ترکیبی از ترکیبات و مواد مغذی است که برای حمایت از رشد سلولی طراحی شده اند. اجزای متداول محیط های کشت سلولی عبارتند از: اسیدهای آمینه: هر محیط کشت حاوی مخلوطی از اسیدهای آمینه، بلوک های سازنده پروتئین است.

محیط کشت سلولی برای محیط کشت شما حیاتی است زیرا اجزایی (به عنوان مثال، مواد مغذی، فاکتورهای رشد) لازم برای حمایت از رشد و عملکرد سلول را فراهم می کند. علاوه بر این، محیطی را می توان برای تنظیم شرایط محیطی در کشت سلولی، از جمله فشار اسمزی و pH، فرموله کرد. انواع فرمول‌های محیط کشت برای پشتیبانی از طیف وسیعی از انواع سلول‌ها و کاربردهای آزمایشی توسعه یافته‌اند.

Home
Account
shop
0
back
سبد خرید0
There are no products in the cart!
دریافت پیش فاکتور