620,000 تومان
تخفیف!
550,000 تومان
1,400,000 تومان
540,000 تومان
850,000 تومان
520,000 تومان
10,500,000 تومان
340,000 تومان
2,100,000 تومان

خرید محیط کشت –محیط کشت سلولی شامل ترکیبی از ترکیبات و مواد مغذی است که برای حمایت از رشد سلولی طراحی شده اند. اجزای متداول محیط های کشت سلولی عبارتند از: اسیدهای آمینه: هر محیط کشت حاوی مخلوطی از اسیدهای آمینه، بلوک های سازنده پروتئین است.

محیط کشت سلولی برای محیط کشت شما حیاتی است زیرا اجزایی (به عنوان مثال، مواد مغذی، فاکتورهای رشد) لازم برای حمایت از رشد و عملکرد سلول را فراهم می کند. علاوه بر این، محیطی را می توان برای تنظیم شرایط محیطی در کشت سلولی، از جمله فشار اسمزی و pH، فرموله کرد. انواع فرمول‌های محیط کشت برای پشتیبانی از طیف وسیعی از انواع سلول‌ها و کاربردهای آزمایشی توسعه یافته‌اند.

Home
Account
shop
Cart
Search