+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
SDS
1,400,000 تومان8,300,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
Dextrose monohydrate
1,210,000 تومان3,380,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
Terephthalic acid
1,750,000 تومان2,750,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
Sucrose
1,300,000 تومان3,200,000 تومان
+
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
Casein from bovine milk
2,340,000 تومان5,100,000 تومان
Home
Account
shop
0
back
سبد خرید0
There are no products in the cart!
دریافت پیش فاکتور