دستگاه ترموسایکلر T100 Biorad

کاربردها و موارد استفاده از ترموسایکلر T100

  • تقویت اسید نوکلئیک (PCR)
  • شبیه سازی و تجزیه و تحلیل ژن
  • تجزیه و تحلیل بیان ژن
  • تحلیل جهشی توالی چرخه
Home
Account
shop
0
Search
سبد خرید0
There are no products in the cart!
دریافت پیش فاکتور
Search
×