فلاسک فیلتردارکشت سلول استریل 175

28,500 تومان

فلاسک فیلتردارکشت سلول استریل 175

28,500 تومان