آرشیو برچسب های: اندامک

رویکرد پروتئومیکس یکپارچه محتویات اجسام p62 را با جزئیات شناسایی می کند

عملکرد بدن ما بین سنتز و تجزیه اجزای مختلف سلولی متعادل است. هنگامی که این [...]

جعبه ابزار جدید اتصال متقابل مجتمع های پروتئینی در سلول های زنده را در داخل بدن امکان پذیر می کند

پروتئین ها به عنوان مجری فعالیت های زندگی، عملکردهای بیولوژیکی خاص خود را از طریق [...]

پروب فلورسنت جدید نرخ تبدیل ثابت اندولیزوزوم ها را نشان می دهد

تحقیقات مشترک در دانشگاه سینسیناتی یک کاوشگر جدید برای مطالعه بهتر سلول ها ایجاد کرده [...]

Home
Account
shop
0
back
سبد خرید0
There are no products in the cart!
دریافت پیش فاکتور