آرشیو برچسب های: لوپیناویر

نانوذرات کووید-19 را با تحویل هدفمند لیزوزوم هدف قرار می دهند

Study: Endo-lysosome-targeted nanoparticle delivery of antiviral therapy for coronavirus infections. Image Credit: Broadcast Media / Shutterstock.com

در مطالعه اخیر ارسال شده به bioRxiv* سرور پیش چاپ، محققان در مورد استفاده از نانوذرات هدفمند با اندو لیزوزوم برای ارائه درمان ضد ویروسی برای درمان عفونت‌های کروناویروس بحث می‌کنند. مطالعه: تحویل نانوذرات هدفمند با اندو لیزوزوم درمان ضد ویروسی برای عفونت‌های کروناویروس. اعتبار تصویر: رسانه پخش / Shutterstock.com *اطلاعیه مهم: bioRxiv گزارش‌های علمی […]

Home
Account
shop
Cart
Search