آرشیو برچسب های: پروکاریوت ها

اولین سیستم هدایت شونده RNA قابل برنامه ریزی در یوکاریوت ها یافت شد

تیمی از محققان به سرپرستی فنگ ژانگ در موسسه Broad MIT و هاروارد و موسسه [...]

بررسی سازگاری متابولیک به عنوان یک عامل محدود کننده احتمالی برای اندوسیمبیوزهای پروکایروتیک

اریک لیبی، محقق سابق فوق دکتری SFI، اکنون دانشیار آزمایشگاه علوم مجتمع (IceLab)، دانشگاه اومئو [...]

Home
Account
shop
0
back
سبد خرید0
There are no products in the cart!
دریافت پیش فاکتور