آرشیو برچسب های: کیک

نحوه انجام حرکت Flutter Kick چگونه است؟ حرکت فلاتر کیک چیست؟

مجله سلامت

حرکت Flutter Kick: به پشت بخوابید. با استفاده از هسته بدن خود، دو پای خود را چند سانتی متر از سطح زمین بالا بیاورید و  چند بار با پای خود لگد بزنید. اگر با انجام این حرکت در ناحیه کمر دچار ناراحتی شدید، از انجام آن چشم بپوشید. سطح تمرین: متوسط این مطلب بلاگ آزمالوژی […]

Home
Account
shop
Cart
Search