لام نئوبار

لام نئوبار یا هموسایتومتر مخصوص شمارش سلولهای یوکاریوتیک و نیز پروکاریوتیک نظیر سلول های به دست آمده از کشت سلول،مخمر ها،پروتوزوئر ها و نیز باکتری ها با دقت بسیار بالا.ساخت آلمان به همراه صد لامل مخصوص آن.

Home
Account
shop
Cart
Search